HVA MÅ OPPFYLLES FOR Å SØKE OM FORBRUKSLÅN


Bankene står fritt frem til å sette sine egne kriterier for sine forbrukslån, men det generelle bildet i dag er at bankene blir stadig «snillere» på denne typen lån ettersom den norske økonomien fortsatt er forholdsvis sterk. Med lavere rente de siste årene har det også blitt billigere å låne, slik at flere og flere har råd til å søke om forbrukslån til oppussing, reise, egenkapital eller noe helt annet. Her skal vi se nærmere på de vanligste kriteriene for å søke om forbrukslån.

Alderen er avgjørende

For å søke om forbrukslån og alle lignende kredittjenester i Norge, så er man nødt til å være av minst myndig alder. Det vil si at ingen under 18 år kan søke om forbrukslån, og bankene står for øvrig selv fritt til å øke denne aldersgrensen. Og det er det også mange banker som har gjort, for som 18-åring vil man møte utfordringer med å skaffe seg et slikt lån. Aldersgrensen er gjerne 20 eller 23 år, noe som kanskje er fornuftig ettersom man i denne aldersgruppen gjerne ikke tenker helt fornuftig når det kommer til økonomi.

Inntekt og økonomisk situasjon

Man får naturligvis ikke et lån på 150 000 kroner dersom man har en årlig inntekt på 50 000 kroner – det sier vel kanskje seg selv. Men bankene har faktisk et krav om at du må ha en minimums årsinntekt uansett om du skal låne en liten eller stor sum, og denne ligger vanligvis på brutto 100 – 200 000 kroner årlig. Riktignok er det ikke alle bankene som opplyser om dette kravet, men i praksis så har de nok strenge krav til inntekten din. I alle fall bør man ha en inntekt som matcher med den summen man søker om, og hvis ikke vil man nok oppleve avslag på søknaden.

Din økonomiske situasjon er først og fremst avhengig av inntekten din, men andre faktorer kan også være avgjørende her. For eksempel spiller alderen din en rolle, om du har fast jobb eller vikariat, om du ofte har byttet jobb og for eksempel om du ofte har flyttet. Alle disse faktorene er avgjørende i en kredittvurdering, der du og din betalingsevne blir vurdert.

Statsborgerskap og betalingsvilje

Andre ting som kan være avgjørende for din søknad om et forbrukslån kan være om du har norsk statsborgerskap eller om du har bodd på norsk adresse i minst tre år hvis ikke. Betalingsviljen og betalingshistorikken din er også meget viktig, da de fleste banker vil se veldig negativt på det hvis du har aktive inkassosaker på det tidspunktet du søker om lånet, eller hvis du har betalingsanmerkninger fra tidligere misligholdte lån.

Hvis så skulle være tilfelle, så anbefaler vi på det sterkeste at man rydder opp i disse før man søker om lån. Da unngår man avslag på søknaden og reduserer ikke sjansene for å få lån neste gang man søker. Utover dette så er det ingen spesielle krav normalt sett til de som søker forbrukslån, men dette kan altså variere på tvers av bankene.