ACTA-SAKEN: EN HISTORIE OM ELENDIG ØKONOMISK FORVALTNING


Hva ville du sagt om en selger kom til deg og presenterte et finansielt produkt hvor du ble lovet høy avkastning med lav risiko, ble forsikret om at du kan selge aksjene ved enhver ønsket anledning og gjentatte ganger blir anbefalt å ha ”is i magen” når du ser pengene etter hvert forsvinne? Høres det litt for godt ut til å være sant?

Det var det også. 26. Oktober 2015 ble syv av Actas styremedlemmer dømt til flere års fengsel for innsidehandel og økonomisk utroskap i Stavanger tingrett. I følge dommen har finanshuset ført kunder bak lyset i årevis ved å selge økonomiske investeringsprodukter som ikke kan omtales på en annen måte enn ”tapsprosjekter”.

Hva skjedde med Acta?

Acta Kapitalforvaltning solgte aksjer til totalt 5600 kunder i ett og samme selskap. Problemet med innsalget var at de på en aggressiv måte utelukkende fokuserte på gevinstmulighetene uten å oppgi noe informasjon om den risikoen som var tilknyttet investeringsobjektet. På den måten kastet ”finansrådgiverne” (merk gåseøynene) blår i øynene på folk og fikk kundene til å godta betingelser som de visste ville gå hardt ut over deres privatøkonomi. Dette er en markedsføringsstrategi vi blant annet kjenner igjen fra kasino- og bettingbransjen på nett.

Flere kunder begynte å ane ugler i mosen da svarene fra Acta etter hvert skurret mer og mer på spørsmål om utbytte, markedsutvikling og salg av aksjer. Det Schibsted-eide økonomimagasinet Dine Penger kunne i første utgave 2012 fortelle at så mange som 30 Acta-kunder hadde tatt kontakt med dem for å snakke ut om sin fortvilelse over de tapte pengene.

Acta prøvde helt til siste slutt å dytte ansvaret over på markedssvingninger og finanskrise, men de ansvarlige fikk som tidligere nevnt sin endelige dom i oktober 2015. Til Dine Penger sa konsernsjef Geir Inge Solberg følgende: ”Vi har i vår rådgivning gjort det klart at det ikke er mulig å øke forventet avkastning uten at man også tar en viss risiko for verdisvingninger og tap.(…) Finanskrisen kom høsten 2008.”

Historien endte opp med et stort antall søksmål fra tidligere kunder (hvor mange fikk medhold og tilbakebetalt tapet) og fengselsdom for mange av de Acta-ansatte.

Hva skal man gjøre for å unngå ”Acta-fellen”?

Aldri underskriv kontrakter uten å være helt sikker på risikoen og betingelsene i avtalen. Hvis du selv ikke har særlig god kunnskap rundt investeringer og forvaltning av privatkapital, vil det være lønnsomt å spørre noen kjente om de kan veilede deg.

På generelt grunnlag vil vi også fraråde deg å i det hele tatt vise interesse for et tilbud som virker ”for godt til å være sant”. Det finnes ingen rask vei til økonomisk suksess på aksjemarkedet. Fond som enten garanterer deg høy avkastning eller garantert årlig utbytte vil utelukkende tilhøre useriøse banker eller private firma.

Det litt kjedelige og standardiserte tipset vil være å alltid holde seg til fondsparing i de store bankene som har en solid ”track-record” uten for store svingninger. Det finnes nemlig fond som har sett positive resultater i en årrekke. Velg disse. I mange deler av livet er det dessverre slik at det kjedelige ofte er det tryggeste og smarteste – og det er i hvert fall en god strategi å følge hva angår personlige økonomiske investeringer.